Het nieuwe zang-seizoen start met repetitie op 27/8

20 u in de St Martinuskerk - Moerzeke

Je bent welkom !


Wie zijn we ?

We zijn een enthousiaste groep vrouwen en mannen die wekelijks samenkomen om onder impuls van dirigent Dirk Vermeir in een gezellige sfeer te sleutelen aan onze zangtechniek. Onze dirigent staat garant voor steeds weer opmerkelijke muziekkeuzes maar heeft evenzeer oor voor de creatieve wensen van de koorleden.

We zingen ondertussen eigentijdse en oudere liedjes door elkaar en ook al trachten we elke keer weer wat beter te zingen, we vergeten niet ons te amuseren!

We werken regelmatig naar een optreden toe en werken geregeld samen met andere koorgezelschappen en gast-muzikanten.

Telkens weer een leuke en spannende uitdaging!

Beetje geschiedenis

Begin jaren '70 besloten een aantal zanglustige dames uit Moerzeke en Frans Willockx, de toenmalige dirigent van ‘De Scheldegalm’, de handen in elkaar te slaan. Zo ontstond het koor De Zingende Moeders dat onder impuls van dezelfde dirigent al vlug evolueerde naar een vierstemmig gemengd koor, het Sint Martinuskoor. Dit koor telde in zijn hoogdagen een 40-tal leden. Er kwamen verschillende dirigenten en dirigentes doorheen de jaren aan het hoofd, de traditie van een jaarlijks kerstconcert werd gestart en het koor sloeg zijn vleugels uit tot in Nederland, Engeland en Frankrijk. Toen ook meer wereldlijke liederen aan het repertoire werden toegevoegd werd in 2002 de naam in Canta Murceka veranderd. In 2004 kwam Dirk vermeir aan boord en ging het koor op zijn elan verder. Er werden verschillende ereplaatsen op koorwedstrijden veroverd. Het koor en haar concerten zijn ondertussen een vaste waarde in de ruime streek rond Moerzeke-Hamme.

Om de vernieuwing verder te ondersteunen en omdat haar leden lang niet meer uit Moerzeke alleen afkomstig zijn werd in 2022 bij het 50 jarig jubileum aangekondigd dat het koor voortaan als haMuze door het muzikale leven gaat !